22/03/16 Hoe druk is uw stad echt?

22/03/16 Hoe druk is uw stad echt?

De Traffic Index van TomTom die vandaag werd gepubliceerd drukt de bereikbaarheid van een groot aantal steden uit in één getal: het percentage extra reistijd. Met dit ene getal blijven navigatiefabrikanten dicht bij de gebruiker en houden het aanzienlijk simpeler dan filezwaarte of voertuigverliesuren.

De TomTom Traffic Index is bijzonder geschikt is om steden overal in de wereld snel te vergelijken. Hastig kan deze Traffic Index ook voor uw stad maken. Dat doen we voor twee jaar op een rij. Dit geeft u een goede thermometer voor de drukte in uw stad en de ontwikkeling daarvan.

Bestel nu

Natuurlijk wilt u geen koploper worden in deze index. Sterker nog, heeft uw stad behoefte aan specifiekere informatie. Hoe is de bereikbaarheid op de kortere afstanden? En hoe goed bereikbaar is uw stad voor forenzen? Het antwoord op die vragen geven we met ons reistijdkompas. Daarin laten we graag zien waar de belangrijkste knelpunten zijn, zowel in tijd als in plaats.

Bereikbaarheid de maat genomen

Onze opdrachtgevers willen onderzoek doen naar oplossingen voor duurzame mobiliteit, voor vandaag en morgen. Ze willen mobiliteitsdiensten aanbieden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. De aanleg van infrastructuur is voor hen niet langer vanzelfsprekend. Beter benutten van het bestaande staat voorop.

Hastig kwantificeert de bereikbaarheid met reistijden, herkomst-bestemmingsrelaties, werkzaamheden, ongevallen, projecten. Hastig doet dit onafhankelijk en maakt gebruik van de beste databronnen. We kennen de waarde van floating car data en gebruiken die naast data uit bijvoorbeeld het NDW. We zijn altijd op zoek naar nieuwe databronnen en volgen de ontwikkelingen op het gebied van (big) data op de voet. 

reistijdkompas

Reistijdkompas

De mobilist laat steeds meer sporen na en is zelf steeds beter geïnformeerd. In afwegingen over beleid en maatregelen zeggen klassieke maten als I/C verhoudingen weinig. Ze sluiten niet aan bij de beleving van de weggebruiker en bij degenen die de besluiten moeten nemen. Reistijd en reistijdverhoudingen zijn daarvoor een betere maat.

Ruwe reistijdinformatie geeft nog geen inzicht in de knelpunten. Het vinden van een goede referentie is daarbij een eerste stap: wanneer ben je tevreden? Een heldere presentatie draagt bij aan het gebruik van de informatie. Hastig ontwikkelde daarvoor het reistijdkompas: een eenvoudig toegankelijke webpagina. Met inzicht in de grote lijnen en de details.

fietsongevallen.oververkeer.nl

oververkeer.nl

Combineren van verschillende lagen met informatie uit nieuwe (big)data bronnen gebeurt nog te weinig. Met oververkeer.nl zetten we daarin een belangrijke stap.

Oververkeer.nl is bedoeld om verschillende typen data over mobiliteit in kaart te brengen. Toepassingen zijn het in beeld brengen van verkeersonveilige locaties, inwinning en presentatie van wegbeheerders over die locaties en het combineren met andere relevante informatie. Denk daarbij aan fietsroutes, strooiroutes en uitrukroutes voor de brandweer.

 

Het aan een breed publiek presenteren van deze informatie is de grote kracht van oververkeer.nl. Een heldere presentatie leidt tot nieuwe verbanden, nieuwe vragen en nieuwe antwoorden.

Voorbeelden zijn te vinden op:

fietsongevallen.oververkeer.nl

oost-nederland.oververkeer.nl

 

Aan de slag met TomTom data

Hastig is distributeur van TomTom verkeersdata voor Europa, zowel historisch als realtime. U kunt bij ons terecht voor:

• Custom Travel Times
• Custom Area Analysis
• Custom Probe Counts
• HD Flow

Omdat we zelf al geruime tijd met deze data werken, weten we precies waar u op moet letten bij het gebruik er van. Heeft u een vraag over het gebruik van deze verkeersdata, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

TomTom_CMYK_logo jpeg

Wij maken uit de Tomtom verkeersdata ons reistijdkompas: afgestemd op uw vraag. Op die manier nemen we u het werk uit handen. U hoeft niet zelf data te selecteren en te verwerken, maar krijgt die eenvoudig toegankelijk op een online kaart.

Met behulp van HD Flow kunnen we een reistijdmeting starten op elk gewenst moment en voor elk gewenst gebied. Op die manier kan bijvoorbeeld het effect van werken aan de weg in beeld worden gebracht.

Heeft u zelf ervaring met deze producten van TomTom, dan kunnen we u direct toegang geven tot het TomTom Traffic Stats portal. Ook dan helpen we graag met de keuze voor het juiste product.

Aan de slag? Of eerst meer zien: we komen graag langs met een demo met gegevens uit uw eigen gebied.

Neem contact op

@Hastig

Contact

We gaan graag met u in gesprek,
neem contact met ons op.

ruimte-1

Hastig
Utrechtsestraatweg 23a
3445 AL Woerden
Nederland

+31 (0) 6 50 646 357 (Richard van de Werken)
+31 (0) 6 27 082 506 (Chrit M. Sliepen)
info@hastig.nl